Asiatiskt Handikapp | Hjälptabell

Få bättre värde genom att investera i asiatiska tvåvägs-handikapp i stället för traditionella 3-vägssatsningar.

Asiatiskt handikapp (+1) Satsningen vinner med ett oavgjort resultat eller bättre. Satsningen återbetalas vid förlust med exakt 1 mål. Satsningen förloras vid förlust med 2 mål eller mer.
Asiatiskt handikapp (+0.75) Satsningen är uppdelad i 2 asiatiska handikapp. Den ena hälften gäller (+0.5). Den andra hälften gäller (+1)
Asiatiskt handikapp (+0.5) Satsningen vinner med ett oavgjort resultat eller bättre. Satsningen går förlorad vid förlust.
Asiatiskt handikapp (+0.25) Satsningen är uppdelad i 2 asiatiska handikapp. Den ena hälften gäller (+0.5). Den andra hälften gäller (0)
Asiatiskt handikapp (0) Satsningen vinner vid vinst. Satsningen återbetalas vid ett oavgjort resultat. Satsningen går förlorad vid förlust.
Asiatiskt handikapp (-0.25) Satsningen är uppdelad i 2 asiatiska handikapp. Den ena hälften gäller (-0,5). Den andra hälften gäller (0)
Asiatiskt handikapp (-0.5) Satsningen vinner vid vinst. Alla andra resultat förloras.
Asiatiskt handikapp (-0.75) Satsningen är uppdelad i 2 asiatiska handikapp. Den ena hälften gäller (-0,5). Den andra hälften gäller (-1)
Asiatiskt handikapp (-1) Satsningen vinner vid vinst med 2 mål eller mer. Satsningen återbetalas vid vinst med exakt 1 mål. Alla andra resultat förloras.