Bookmakers2u logo2 (1)

Förstärkt arbete mot illegala spelbolag och matchfixning

Regeringen förstärker arbetet mot illegala spelbolag, olagligt spel och matchfixning konstaterades på en pressträff. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) meddelade att Gunnar Larsson, generaldirektör för deputeradekammaren fått uppgiften av regeringen att identifiera hinder och föreslå lösningar för en ännu effektivare tillsyn över olagligt spel. I uppgiften ingår också att undersöka hur arbetet mot matchfixning kan stärkas. Man vill skydda utsatta konsumenter och licensierade spelbolag mot den olagliga konkurrensen på marknaden.

Ardalan Shekarabi säger: - Vi har ett ansvar att skydda framför allt sårbara konsumenter från illegalt spel, men också att skydda de seriösa aktörerna på spelmarknaden från illojal konkurrens. Det behövs ökade insatser för att stänga ute illegalt spel från den svenska spelmarknaden. Vi intensifierar nu också arbetet mot matchfixning och organiserad brottslighet.

Gunnar Larsson säger: - Min tanke är inte att vara en jägare mot oseriösa aktörer utan snarare att undanröja rättsliga hinder. Han nämnde också att i hans uppgifter ingick att öka samverkan med myndigheter och att se till att Spelinspektionen och matchfixningsrådets uppdrag ses över samt att det kan finnas behov av kompletteringar för att komma till rätta med dom oseriösa aktörerna.