Novus i samarbete med Spelinspektionen undersöker svenska spelvanor

Spelinspektionen_NovusEn undersökning om svenska spelvanor har genomförts av Novus på uppdrag av Spelinspektionen. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till spelande och om spelbranschen generellt.

Novus förtydligar att det är en återkommande undersökning som gjorts sedan 2013 men att i årets undersökning har vissa nödvändiga förändringar genomförts vilket bidragit till att vissa jämförelser över tid inte har varit möjliga att göra.

Novus undersökning genomfördes via webbintervjuer. Målgruppen för undersökningen var den svenska allmänheten och sammanlagt intervjuades 1737 personer under fältperioden 6-14 oktober 2020, varav 1139 av dessa spelat någon gång under dom senaste 12 månaderna. Merparten av frågorna ställdes endast till de som spelat under dom senaste 12 månaderna.

Det framkom i undersökningen att svenskar spelar mest på Lotterier och nummerspel följt av trav. Annan vadhållning (till exempel Oddset) kom på tredje plats följt av Bingo, Kasino, Poker och Spelautomater. Svenska spel är fortsatt den största spelsajten följt av ATG. På frågan för frekvent spelande, så var det ingen märkbar skillnad om man ser från perioden 2014 och framåt. På frågan hur ofta man spelar så svarade de flesta någon/ett par gånger i veckan (28%) eller någon gång i månaden (26%). Det framkom också att 6 av 10 svenskar spelar främst för nöjes eller underhållningens skull medan 3 av 10 spelade "för att vinna stort". Vidare framkom att män spelar mera än kvinnor och att hemmet är den vanligaste platsen för spelande. Hela 79% spelar hemifrån.

Källa (och för att läsa mer om undersökningen): https://www.spelinspektionen.se/globalassets/dokument/statistik/enkatundersokning/allmanheten-om-spel-2020.pdf