Bookmakers2u logo2 (1)

Novus i samarbete med Spelinspektionen undersöker svenska spelvanor

En undersökning om svenska spelvanor har genomförts av Novus på uppdrag av Spelinspektionen. Syftet var att undersöka allmänhetens inställning till spelande och om spelbranschen generellt. Novus gör ett förtydligande att det är en återkommande undersökning som gjorts sedan 2013 men att i årets undersökning har vissa nödvändiga förändringar genomförts vilket bidragit till att vissa jämförelser över tid inte har varit möjliga att göra. Det framkom att svenskar spelar mest på Lotterier och nummerspel följt av trav. Annan vadhållning (till exempel Oddset) kom på tredje plats följt av Bingo, Kasino, Poker och Spelautomater.

Svenska spel är fortsatt den största spelsajten följt av ATG. På frågan för frekvent spelande, så var det ingen märkbar skillnad om man ser från perioden 2014 och framåt. På frågan hur ofta man spelar så svarade de flesta någon/ett par gånger i veckan (28%) eller någon gång i månaden (26%). Det framkom också att 6 av 10 svenskar spelar främst för nöjes skull medan 3 av 10 spelade för att vinna stort. Vidare framkom att män spelar mer än kvinnor och att hemmet är den vanligaste platsen för spelande. Hela 79% spelar hemifrån.

Undersökningen genomfördes via webbintervjuer. Målgruppen var den svenska allmänheten och sammanlagt intervjuades 1737 personer under fältperioden 6-14 oktober 2020 varav 1139 av dessa hade spelat någon gång under dom senaste 12 månaderna. Merparten av frågorna ställdes endast till de som spelat under dom senaste 12 månaderna.