BOS förkastar regeringens förslag att förlänga spelbegränsningar

BOS branschföreningenBranschföreningen för Onlinespel (BOS) ställer sig mycket kritiska till regeringens förslag att förlänga spelbegränsningar och uppmanar nu regeringen att dra tillbaka sina förslag.

Regeringens finansdepartement har i en skrivelse föreslagit att de tillfälliga restriktioner på onlinespelmarknaden som infördes den 2 juli i år ska förlängas till den 30 juni 2021 vilket framkom i en nyhetsartikel hos Spelinspektionen som publicerades den 10 november. Branschföreningen (BOS) företräder 23 spelbolag verksamma på den svenska spelmarknaden och dom vill nu att regeringen omprövar sitt förslag eftersom man inte ser någon ökning av onlinespel, vilket var den största anledningen till de "tillfälliga restriktionerna".

Regeringen föreslår, med anledning av c-utbrottet, förlängd giltighetstid för förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder. Förslaget har skickats ut på remiss. De skärpta kraven ska enligt förslaget fortsätta att gälla till utgången av juni 2021. Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen ska vara enligt nedan:

  • Insättningsgränsen vid spel på online kasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla för spel på värdeautomater.
  • Det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på online kasino och värdeautomater.
  • Bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller online kasino och värdeautomater får uppgå till maximalt 100 kronor.

Gustaf Hoffstedt generalsekreterare hos BOS säger: – De tillfälliga restriktioner som infördes i somras motiverades med en påstådd ökning av online kasinospel. Det visade sig inte stämma. Online kasinospel stod stilla och vadslagning på sporter minskade dramatiskt på grund av inställda matcher. Istället var det spel på hästar som ökade. Alla spelmarknadens aktörer visste detta såväl Spelinspektionen, vi och regeringen. Gustaf fortsätter: – Regeringen gör nu dubbelt fel att förlänga restriktionerna med felaktiga påståenden om ökat online kasinospelande. Konsekvenserna av restriktionerna är två. Dels hoppar högvolymspelare mellan allt fler spelbolag för att undvika insättningsgränsen. Och dels blir det svårt för spelbolagen att få en samlad bild av en spelares beteende, vilket naturligtvis är en förutsättning för att kunna sätta in skyddsåtgärder vid misstänkt problemspel.