LeoVegas VD Gustaf Hagman: - Oroande utveckling i Sverige

LeoVegas GamingLeoVegas VD Gustaf Hagman ser en oroväckande utveckling i Sverige där den olicensierade marknaden fortsätter att växa obehindrat.

Gustaf Hagman menar att ett växande antal operatörer utan svensk spellicens riktar sig aktivt till svenska aktörer, vilket inkluderar spelare som har blivit utestängda av verktyget Spelpaus. Han säger att detta har bekräftats av flera organisationer som ger hjälp till personer med spelproblem. Dessa ska ha noterat att majoriteten av de som söker hjälp istället spelar hos dom olicensierade speloperatörerna. Han menar att problemet är stort och skakar grundstenen för hela det svenska licenssystemet.

Gustaf Hagman säger: - Snabba och starka åtgärder behövs nu av svenska myndigheter och politiker för att säkerställa en väl fungerande spelmarknad i Sverige.

I LeoVegas rapport för det 3e kvartalet framställdes att man haft en gynnsam utveckling på de flesta marknader under kvartalet och att man har en växande kundbas som sin främsta drivkraft. Många marknader hade en tvåsiffrig tillväxt jämfört med samma period för ett år sedan. LeoVegas kundbas nådde en ny rekordnivå för antalet insättande kunder (vilket hade ökat med 26% jämfört med samma period förra året). Vidare nämndes att LeoVegas kommer att fortsätta optimera sin skalbarhet och minska komplexiteten i organisationen. Under kvartalet realiserades bland annat synergier från tidigare förvärv och man införde en tydligare organisations- och koncernstruktur. Detta ledde också till en viss personalminskning och rörelseresultatet belastades med 0,5 miljoner euro för åtgärder kopplade till detta. Samtidigt uppskattar man att det årliga sparandet från dessa åtgärder kommer att uppgå till cirka 1,5 miljoner euro från och med nästa år.

Gustaf Hagman säger: - Vårt effektiviseringsarbete utrustar oss för en fortsatt lönsam tillväxt och gör oss i kombination med större diversifiering av intäktsbasen mer motståndskraftiga mot snabba fluktuationer på enskilda marknader.