Danmark öppnar upp för fler landbaserade kasinon

kasino danmark

Den danska spelmyndigheten meddelar att man kommer att acceptera ansökningar om landbaserade kasinolicenser i Danmark till och med 29 januari 2021.

Ansökningsmaterialet måste vara mottaget av den danska spelmyndigheten senast den 29 januari 2021. Om sökanden inte uppfyller tidsfristen kommer ansökan inte att beaktas. Vidare kommer alla mottagna ansökningar att skickas för yttrande till den lokala kommunen, den lokala polischefen, Skatteministeriet, Näringsministeriet och eventuellt till den danska sjöfartsmyndigheten.

Kriterier

Vid bedömningen av ansökningarna kommer den danska spelmyndigheten att lägga särskild vikt vid följande:

  • Professionell sundhet, som att om sökanden har erfarenhet av att erbjuda spel eller på annat sätt är kvalificerad att driva ett landbaserat kasino.
  • Ekonomisk sundhet som att huruvida den sökande har den nödvändiga likviditeten (då det finns betydande kostnader för att driva ett landbaserat kasino).
  • Krav på personer och på bolaget samt på medlemmar i bolagets direktion och styrelse.
  • Geografiska överväganden och kundbas (ska vara ett detaljerat projekt för kasinot som Ordnade förhållanden, storlek och placering).