BOS inleder samarbete med Nederländska onlinespelföreningen

Den svenska branschföreningen för onlinespel (BOS) och den nederländska onlinespelföreningen (NOGA) har skrivit under en överenskommelse om samarbete. Prioriteten för samarbetet skall innebära en ökad kanalisering och ett ansvarsfullt spelande i båda länderna. BOS meddelade att organisationerna ska utbyta information och metoder för att bygga en sund, pålitlig och säker spelmarknad för onlinespel. BOS menar att man genom samarbetet och utbytet så kan man lära av varandras erfarenheter och därmed undvika vanliga fallgropar.

BOS branschföreningen

BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt säger: – Sverige och Nederländerna har ofta en gemensam ståndpunkt i EU-frågor oavsett ämne. Det är för mig ingen överraskning att vårt första samarbetsavtal med en nationell branschorganisation är med vår nederländska systerorganisation. Vi står båda för en hög nivå av konsumentskydd i alla aspekter av spel. Vi delar också en stark tro på EU och stöder därför frihandel på lika villkor. Protektionism och monopol är inte vägen framåt för spelindustrin – det är däremot licenssystemet.