Spelinspektionen vill ändra banklagens sekretess

Spelinspektionen

Spelinspektionen vill nu se en ändring av lagen för att tvinga bankerna att lämna ut nödvändig information. Anledningen är att man vill blockera betalningar till olagliga spelsajter. Man menar att det finns en otydlighet hur pengarna flyttas. Banksekretessen sätter dock ännu käppar i hjulet vilket leder till att Spelinspektion inte kan komma åt dom olagliga aktörerna som man behagar göra. Det framkom i Spelinspektionens augusti-rapport att det tydligaste förslaget är en ändring av spellagen som innebär att banker och finansbolag tvingas lämna information om betalningar som gjorts till och från spelsajter som saknar svensk licens.

Robert Larsson, enhetschef på Spelinspektionen säger till Sveriges Radio: – Den här typen av ärenden är generellt sett svårutredda, det är svårt att få fram detaljerad och relevant information. Och för att vi snabbt och enkelt ska få fram den information som vi behöver så har vi föreslagit en tydligare reglering som innebär att vi ska ha rätt att få den här typen av uppgifter utan hinder av banksekretessen.

Spelinspektionens förslag till ny lagparagraf

"Oberoende av vad som framgår i 1 kap 10 § (2004:297) i lagen om bank och finansieringsrörelse ska sådan information som behövs för en betalningsblockering enligt 18 kap 26 § lämnas ut efter föreläggande från spelmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i den form spelmyndigheten begär".