Spelinspektionen vill ändra banklagens sekretess

Spelinspektionen vill se en ändring av sekretesslagen för att tvinga banker att lämna ut nödvändig information. Banksekretessen leder till att man inte kan komma åt dom olagliga aktörerna på spelmarknaden. Spelinspektionen menar att det nu finns en otydlighet hur pengarna flyttas och att man därför vill se en ändring i lagen för att kunna blockera betalningar till dom olagliga spelsajterna. Det framkom i Spelinspektionens augusti-rapport att det tydligaste förslaget är en ändring av spellagen som innebär att banker och finansbolag tvingas lämna information om betalningar som gjorts till och från spelsajter som saknar svensk licens.

Spelinspektionen

Robert Larsson, enhetschef på Spelinspektionen säger till Sveriges Radio: – Den här typen av ärenden är generellt sett svårutredda, det är svårt att få fram detaljerad och relevant information. Och för att vi snabbt och enkelt ska få fram den information som vi behöver så har vi föreslagit en tydligare reglering som innebär att vi ska ha rätt att få den här typen av uppgifter utan hinder av banksekretessen.

Spelinspektionens förslag till ny lagparagraf

  • "Oberoende av vad som framgår i 1 kap 10 § (2004:297) i lagen om bank och finansieringsrörelse ska sådan information som behövs för en betalningsblockering enligt 18 kap 26 § lämnas ut efter föreläggande från spelmyndigheten. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i den form spelmyndigheten begär".