GVC chef uttalar sig om den tyska spellegaliseringen

Martin Lycka, GVC Holdings chef för regleringsfrågor ger sin syn om en framtida spelreglering i Tyskland. (En kort sammanfattning)

German flag

Spelandet i Tyskland är på gränsen till en revolution. Regleringen skall träda i kraft i juli 2021 och kommer göra det möjligt att registrera ett obegränsat antal leverantörer av sportspel, virtuella spelautomater och online pokerspel. Ett begränsat antal leverantörer av online kasinospel kommer också att tillåtas. Denna omorganisation av den tyska spelregleringen är resultatet av ett fördrag mellan federala stater och är föremål för deras individuella bedömning och definierade gränser.

Begränsningar nödvändiga

Fördraget representerar en kompromiss mellan dessa stater, som inkluderar motståndare till privata spelmarknader. Det innehåller därför begränsningar för utformningen av de olika produkterna, liksom deras reklam. Martin Lycka menar att många av dessa krav varken är effektiva eller nödvändiga sett till spelarskyddet. Han menar att åtgärderna är kontraproduktiva mot deras uttalade mål att kanalisera spelare till licensierade och lagliga leverantörer. Begränsningarna inkluderar:

  • Ett förbud mot live streams på spelwebbplatser.
  • Ingen kommersiell reklam på radio och internet för virtuella spelautomater, onlinepoker och kasinospel mellan 06:00 och 21:00.
  • En minuts fördröjning för kunderna när de växlar mellan olika spel inom samma internetdomän, till exempel från sportspel till virtuella spelautomater.
  • Fem minuters fördröjning när du växlar mellan olika spelwebbplatser.
  • En insatsgräns på 1 € på virtuella spelautomater.
  • Begränsade Livespelsmarknader på sporter, dock oklart i nuläget.

Regional inkonsekvens

Regional inkonsekvens är oundviklig för online kasinobordspel. De 16 tyska staterna kan fritt förbjuda sådana produkter helt eller införa gränser, antingen ensidigt eller i takt med andra stater. Med tanke på det begränsade antalet medgivanden som kan vara tillåtet kommer monopol eller oligopol att bildas. Det är uppenbart att detta betyder ett oklart spelområde och är därför mycket tvivelaktigt enligt EU-lagstiftningen. Detta står också i kontrast till lagstiftningens bestämmelser för virtuella spelautomater, onlinepoker och online-sportspel, som kan erbjudas över hela landet i en öppen tillståndsmodell.

Konsekvenser som svart marknad

Martin Lycka menar också att pga begränsningarna kring de nya reglerna så kommer dom licensierade produkterna att vara mindre attraktiva och mindre konkurrenskraftiga än deras olicensierade motsvarigheter. Det finns därför en stor risk att kunderna flyttar till den svarta marknaden där det finns noll ansvar, noll skydd och där noll skatt betalas.

* (vår notering) Innan det nya statliga fördraget träder i kraft måste den tyska regeringen skicka det till Europeiska kommissionen för godkännande. Detta är ett obligatoriskt steg för vissa lagar, särskilt de som gäller onlinetjänster.