GVC chef uttalar sig om den tyska spellegaliseringen

Martin Lycka, GVC Holdings chef för regleringsfrågor ger sin syn om en framtida spelreglering i Tyskland. (En kort sammanfattning); Spelandet i Tyskland är på gränsen till en revolution. Den nya spelregleringen skall träda i kraft i juli 2021. Denna omorganisation av den tyska spelregleringen är ett resultat av ett fördrag mellan federala stater och är föremål för deras individuella bedömning och definierade gränser. Det kan förväntas att innebära ett begränsat antal sportleverantörer, virtuella spelautomater och online pokerspel. Ett begränsat antal leverantörer av online kasinospel förväntas också att tillåtas. 

German flag

Fördraget representerar och innehåller begränsningar för utformningen av de olika produkterna samt för reklamering. Martin Lycka menar att många av dessa krav varken är effektiva eller nödvändiga sett till spelarskyddet och syftar på att åtgärderna är kontraproduktiva mot deras uttalade mål att kanalisera spelare till dom licensierade och lagliga leverantörer. Begränsningarna inkluderar;

  • Förbud mot live streams på spelwebbplatser.
  • Ingen kommersiell reklam på radio och internet för virtuella spelautomater, onlinepoker och kasinospel mellan 06:00 och 21:00.
  • En minuts fördröjning för kunderna när de växlar mellan olika spel inom samma internetdomän, till exempel från sportspel till virtuella spelautomater.
  • Fem minuters fördröjning när du växlar mellan olika spelwebbplatser.
  • Insatsgränser på 1 € för virtuella spelautomater.
  • Begränsade Livespelsmarknader på sporter, dock oklart i nuläget.

Regional inkonsekvens

Regional inkonsekvens är oundviklig för online kasinobordspel. De 16 tyska staterna kan fritt förbjuda sådana produkter helt eller införa gränser, antingen ensidigt eller i takt med andra stater. Med tanke på det begränsade antalet medgivanden som kan vara tillåtet kommer monopol eller oligopol att bildas. Det är uppenbart att detta betyder ett oklart spelområde och är därför mycket tvivelaktigt enligt EU-lagstiftningen. Detta står också i kontrast till lagstiftningens bestämmelser för virtuella spelautomater, onlinepoker och online-sportspel, som kan erbjudas över hela landet i en öppen tillståndsmodell.

Konsekvenser - svart marknad

Martin Lycka menar vidare att pga begränsningarna kring de nya reglerna så kommer dom licensierade produkterna att vara mindre attraktiva och mindre konkurrenskraftiga än deras olicensierade motsvarigheter. Det finns därför en stor risk att kunderna flyttar till den svarta marknaden där det finns noll ansvar, noll skydd och där noll skatt betalas.