L&L Europe Limited bötfälls av Spelinspektionen

Spelinspektionen

Spelinspektionen bötfäller L&L Europe Limited med 600 000 kronor efter att bolaget har brustit i sin kontroll mot Spelpaus.se. Utöver böterna tilldelas bolaget en varning av Spelinspektionen. Varningen och bötesavgiften gjordes efter att Spelinspektionen fått information från spelare som uppgett att man kunnat spela hos L&Ls sajter trots att spelarna varit avstängda hos avstängningstjänsten Spelpaus.se. L&L har gett sitt yttrande i målet och då uppgett att de har betalat tillbaka insättningen till en namngiven spelare. Man menade att felet berodde på en ändring av Bank-ID leverantör vilket medförde en fördröjning i kontrollen av Spelpaus.se.

Beslutsåtgärder

  1. Spelinspektionen meddelar, med stöd av 18 kap. 12 § andra stycket spellagen (2018:1138), L&L Europe Limited, 53706, en varning (svenskt organisationsnummer 502081-5451)
  2. Spelinspektionen beslutar med stöd av 19 kap. 10 § spellagen att L&L Europe Limited ska betala en sanktionsavgift om 600 000 kronor.

L&L Europe Limited tillhandhåller svensk licens för onlinespel på följande webbplatser (Giltig till: 2023-12-31): allbritishcasino.com, casinocasino.com, funcasino.com, funcasino.se, hypercasino.com, karlcasino.com, karlcasino.se, nobonuscasino.com, norgecasino.com, norgecasino.se, norskeautomater.com, yakocasino.com, yeticasino.com, yeticasino.se