b2u logo mobil_1023_133_1

Finanspolisens IT-system anpassas om penningtvättsrapporter

Finanspolisen

Finanspolisen gör förändringar för att bättre möta upp kraven i sina uppdrag och i lagstiftningen och därför anpassas nu finanspolisens IT-system för rapportering och vidare hantering av penningtvättsrapporter. Detta påverkar såväl finanspolisen och de företag som är rapporteringsskyldiga enligt en artikelnotis. Vidare fastslås att det nya systemet, goAML (som tillhandahålls av FN och många länder har redan implementerat denna lösning). Systemet ska också komma att öka kvalitén på inrapporterat material, stärka finanspolisens analysförmåga och öka möjligheten till att upptäcka penningtvätt och terrorfinansiering. Vidare sägs att detta kommer medföra en bättre återkoppling som kan ges till verksamhetsutövare och tillsynsorgan.

Den 13e januari framkom att registrerade verksamhetsutövare kan börja skicka in rapporter i goAML, antingen via en XML-fil eller genom att manuellt upprätta rapporter i goAML’s portal. Den 1 mars rapporterades det att den gamla inrapporteringsportalen stängs och det är endast möjligt att rapportera i goAML.

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ska ansvara för att underrättelseverksamheten om penningtvätt och finansiering av terrorism ska fungera.

polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/penningtvatt/