Finanspolisens IT-system anpassas om penningtvättsrapporter

Finanspolisen

Finanspolisen gör förändringar för att bättre möta upp kraven i sina uppdrag och i lagstiftningen och därför anpassas nu deras IT-system för rapportering och vidare hantering av penningtvättsrapporter. Detta påverkar såväl finanspolisen och de företag som är rapporteringsskyldiga enligt en artikelnotis. Systemet ska komma att öka kvalitén på inrapporterat material, stärka finanspolisens analysförmåga och öka möjligheten till att upptäcka penningtvätt och terrorfinansiering. Vidare nämndes att systemet kommer medföra en bättre återkoppling till verksamhetsutövare och tillsynsorgan.

Finanspolisen är en del av underrättelseenheten vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning (Noa) och ska ansvara för att underrättelseverksamheten om penningtvätt och finansiering av terrorism ska fungera.

polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/penningtvatt/