888 Danmark Ltd i trubbel med danska spelmyndigheten om penningtvätt

888 Danmark Ltd får tillrättavisning av den danska spelmyndigheten i ett fall rörande penningatvätt. Spelmyndigheten i Danmark (spillemyndigheden.dk) ansåg att 888 Danmark Ltd inte fullgjorde sina skyldigheter i tillräcklig samt att man borde agerat tidigare mot en dansk spelare i ett fall som diskuteras som penningatvätt. Med underlag på en specifik medborgares begäran har den danska spelmyndigheten den 3 december 2019 beordrat 888 Denmark Limited att ändra sina förfaranden för att uppfylla kraven i paragraferna 25.1 och 26.1 i den danska lagen om bekämpning av penningtvätt.

Spillemyndigheden DK

Bakgrund

I det specifika fallet deponerade en person mer än 1 miljon Danska kronor på sitt spelkonto inom 3 månader. Under den perioden utförde 888 Danmark Ltd olika bakgrundskontroller av spelaren, främst genom öppna källor på internet. Efter att spelaren hade lagt in mer än 600 000 DKK på sitt spelkonto inom några dagar, bad 888 Denmark Limited också spelaren att lämna in dokumentation för sina inkomster eller tillgångar. Spelaren vägrade att tillhandahålla någon inkomst- eller tillgångsdokumentation, och trots detta tillät 888 Danmark Ltd spelaren att fortsätta spela i nästan en månad innan hans spelkonto stängdes. 888 Danmark Ltd fann inte någon anledning att rapportera till den statliga åklagaren för allvarligt ekonomiskt och internationellt brott i detta avseende.

Tillrättavisade paragrafer

Enligt Paragraf 26.1 ansåg danska spelmyndigheten att 888 Denmark Ltd inte hade fullgjort sin skyldighet att rapportera till statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet, av kunskap, misstänksamhet eller rimligt skäl att misstänka att en transaktion, fonder eller aktivitet är eller har förknippats med penningtvätt. Paragrafen 25.1 anger också att operatören måste undersöka ovanligt stora transaktionsmönster och aktiviteter som inte har ett tydligt ekonomiskt eller påvisbart rättsligt syfte.