Spelinspektionen och Storbritanninens spelmyndighet i samarbete

Spelinspektionen i Sverige och Storbritanniens spelmyndighet Gambling Commission har ingått en överenskommelse i ett avtal. Syftet är att underlätta kommunikation och främja informationsutbyte mellan de två myndigheterna. Överenskommelsen med (UK) Gambling Commission trädde i kraft 11 november 2019 vilket betyder att samarbetet redan är stadgat sett till dags datum. *vår anmärknng. Tidigare i år har Spelinspektionen också haft överenskommelser om samarbeten med Malta Gaming Authority (MGA) och Gibraltar Gambling Division.

UK Gambling Commission

Vilka påföljder eller konsekvenser detta samarbete kan få för den svenska reglerade marknaden och kommande lagstiftningar kan man endast spekulera om i nuläget. Vad vi vet har Storbrittaniens spelkommision varit ganska hårda med sanktioner och bötesbelopp mot spelbolag som inte följer deras riktlinjer. Spelinspektionens generaldirektör, Camilla Rosenberg kommenterar: ”Detta är ett viktigt avtal för oss då vi har gemensamt intresse på många områden. Genom att öppna kommunikationskanalerna mellan myndigheterna blir vi starkare i vår tillsynsverksamhet.”