Leo Vegas Gaming plc vinner i beslut om förlängd licenstid

LeoVegas

Förvaltningsrätten har bifallit överklagandena som gjorts av LeoVegas Gaming plc och ändrar Spelinspektionens tidigare beslut att sänka Leo Vegas Gaming plc:s licenstid att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning. Domstolsbeslutet innebär att Leo Vegas Gaming plc:s licenstid nu ändrats från två år till fem år och ska gälla t.o.m 31 december 2023. Spelinspektionen hade tidigare beslutat att begränsa licenstiden till två år som en grund av att Leo Vegas Gaming plc tidigare hade begått överträdelser i utlandet som lett till sanktioner men man fick således inget gehör för detta i förvaltningsrätten. Spelinspektionen överväger att överklaga domen till kammarrätten.

* I Sverige erhåller LeoVegas Gaming plc spellicenser för följande webbadresser: leovegas.com, gogocasino.com. *Med förbehåll för ändringar.