Flera spelbolag i tvister om licenstid med Spelinspektionen

Spelinspektionen

Förvaltningsrätten i Linköping har meddelat sitt domslut gällande begränsad licenstid för 4 spelbolag. Normalt sett ska licenserna från Spelinspektionen gälla för 5 år framåt men Spelinspektionen hade sänkt licenstiden till 1 år för dessa spelbolag, därav tvisterna. Dock gav domstolen spelbolagen delvis rätt och ändrade licenstiden från 1 år till 3 år. Att Spelinspektionen hade satt begränsningen till 1 års licenstid var i samtliga fall för att spelbolagen hade ett negativt eget kapital. Förvaltningsrätten ansåg liksom Spelinspektionen, att detta utgör skäl att begränsa licenstiden men bedömde att 3 år är en tillräcklig och proportionerlig begränsning i dessa fallen. Såväl Spelinspektionen som spelbolagen kan överklaga domsluten. Ett överklagande ska i så fall ges in senast den 9 augusti 2019.