b2u logo2 (1)

ComeOn Connect - Viktigt om reklamering i Sverige

ComeonConnect

Viktigt meddelande från ComeOn Connect gällande reklamering och marknadsföring i Sverige. - Som du är säkert är medveten om att när du arbetar och marknadsför på en reglerad marknad som Sverige, är det ständigt förändringar i de regler och föreskrifter som måste följas för att vara fullständigt kompatibla. Därför får följande fras "spel utan konto" inte användas i reklameringen men om du redan använder en sådan fras så kan den ändras till "enkel registrering".

Vidare hänvisar man att underlåtenhet att följa den här förfrågan kan leda till att ditt konto stängs eller om provisioner hålls kvar om ändringar inte görs under de följande 7 dagarna. Sådana påföljder kommer endast att gälla tills de relevanta ändringarna har gjorts för att överensstämma. -Vänligen hänvisa till våra annonseringsriktlinjer för att se vad som behövs för att marknadsföra och annonsera (ComeOn Connect) varumärken för att vara kompatibla. Om dessa krav saknas från din webbplats så ber (ComeOn Connect) om att ändringarna ändras eller läggs till.

Vänliga hälsningar,
Affiliate Compliance Team
ComeOn Connect

Läs dom fullständiga riktlinjerna