b2u logo2 (1)

No Account Casino - Nytt välkommen erbjudande

31 maj 2019 » Betting Nyheter


No Account Casino

No Account Casino ger bort 1 000 000 kr till nya spelare som registrerar sig mellan 3 och 30 juni. De nya kunderna får dela på en andel av 1,000,000 SEK. Läs Bonusvillkoret: Kampanjen gäller endast för kunder från Sverige, Finland och Tyskland. För att kvalificera sig till kampanjen måste du bli en ny kund och göra en insättning på minst 100 SEK på No Account Casino mellan 3 juni 2019 00:01 CET och 30 juni 2019 23:59 CET. Endast kunder med aktiv status den 1 juli 2019 är berättigade att erhålla beloppet. Kunder som har stängt, blockerat eller pausat sitt konto av någon anledning är inte berättigade till andelar. Svenska kvalificerade kunder får en summa motsvarande 1 Mkr dividerad med det totala antalet kvalificerade kunder. Icke-svenska kvalificerade kunder får ett belopp motsvarande 100 000 euro dividerat med totalt antal kvalificerade kunder. Exempelvis om 1,000 kunder registrerar och gör en insättning på minst 100 SEK, får var och en av dem 100 kronor per 1 juli 2019. No Account Casino garanterar minst 100 SEK per kvalificerad spelare. No Account Casino förbehåller sig rätten att pausa, stoppa eller avbryta kampanjen.